NĂNG LỰC

Đầu tư Trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, bên cạnh hệ thống trang trại hiện có, và các trại liên kết. Các trại đều tham gia chứng nhận VietGAP, an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi. Định kỳ, kiểm tra đánh giá, nhằm đáp ứng nguồn nguyên liệu tham gia Chuỗi thực phẩm an toàn. Mỗi năm cung ứng bình quân hơn 30 triệu con gia cầm.

Đầu tư Trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, bên cạnh hệ thống trang trại hiện có, và các trại liên kết. Các trại đều tham gia chứng nhận VietGAP, an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi. Định kỳ, kiểm tra đánh giá, nhằm đáp ứng nguồn nguyên liệu tham gia Chuỗi thực phẩm an toàn. Mỗi năm cung ứng bình quân hơn 30 triệu con gia cầm.

San Hà Có 04 nhà máy sản xuất:

 Nhà máy giết mổ & chế biến thực phẩm San Hà tại Bến Lức, Long An.

 Chi Nhánh San Hà tại Gò Vấp, TP.HCM

 Nhà máy Đại Nam tại Bến Lức, Long An

 Nhà Máy Phong Hiền tại Long Khánh, Đồng Nai.

Tổng sản lượng cung ứng thị trường hơn 200 tấn sản phẩm mỗi ngày. Nhà máy sản xuất được trang bị dây chuyền máy móc hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng về công xuất sản xuất và công tác an toàn thực phẩm.

San Hà Có 04 nhà máy sản xuất:

 Nhà máy giết mổ & chế biến thực phẩm San Hà tại Bến Lức, Long An.

 Chi Nhánh San Hà tại Gò Vấp, TP.HCM

 Nhà máy Đại Nam tại Bến Lức, Long An

 Nhà Máy Phong Hiền tại Long Khánh, Đồng Nai.

Tổng sản lượng cung ứng thị trường hơn 200 tấn sản phẩm mỗi ngày. Nhà máy sản xuất được trang bị dây chuyền máy móc hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng về công xuất sản xuất và công tác an toàn thực phẩm.

Đội vận chuyển chuyên nghiệp, năng động hơn 130 xe tải các loại (30 xe tải chuyên dụng vận chuyển gia cầm, thuỷ cầm từ các trang trại về nhà máy, 100 xe tải có thiết bị bảo ôn, bảo quản sản phẩm an toàn xuyên xuất trong quá trình vận chuyển đến các kênh phân phối trong cả nước (từ Nam ra Bắc). Mục đích cung ứng & phục vụ sản phẩm tươi sống kịp thời, an toàn đến người tiêu dùng.

Đội vận chuyển chuyên nghiệp, năng động hơn 130 xe tải các loại (30 xe tải chuyên dụng vận chuyển gia cầm, thuỷ cầm từ các trang trại về nhà máy, 100 xe tải có thiết bị bảo ôn, bảo quản sản phẩm an toàn xuyên xuất trong quá trình vận chuyển đến các kênh phân phối trong cả nước (từ Nam ra Bắc). Mục đích cung ứng & phục vụ sản phẩm tươi sống kịp thời, an toàn đến người tiêu dùng.