Thông tin liên hệ


Địa Chỉ: 951 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số Điện Thoại 1: +84 8 3981 0082 Số Điện Thoại 2: +84 8 3981 4733 Fax: +84 8 3981 3642 E-mail: contact@sanha.vn