Trang trại


Địa Chỉ: 951 Tạ Quang Bửu, Phường 06, Quận 08 Số Điện Thoại: (08) 3981 0082